reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 31 sierpnia 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasto Sejny oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.[1])), w związku z art. 43 ust. 2a ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) i art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Miasto Sejny o równoważnej liczbie mieszkańców 5551, obejmującą obszar miasta Sejny, granice której przedstawia mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Likwiduje się aglomerację Sejny o równoważnej liczbie mieszkańców 30000, wyznaczoną rozporządzeniem Nr 48/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sejny (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 87, poz. 1087).

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 48/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sejny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marian Czesław Szamatowicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/104/15
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do UCHWAŁY NR XIII/104/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miasto Sejny oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama