reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 39/VI/15 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072, Dz.U. 2015, poz. 1045) oraz art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 4 września 2015 roku likwiduje się instytucję kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach z siedzibą w Kątach 22, wpisaną do Rejestracji instytucji kultury i monitorowania ich działania prowadzonego przez Gminę Dziadkowice pod numerem Or.402.2.2012.

2. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 30 września 2015 roku.

3. Od daty wskazanej w ust. 1 likwidowana jednostka działa pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach w likwidacji".

§ 2. 1. Osobę likwidatora oraz szczegółowy zakres czynności likwidacyjnych wyznaczy Wójt Gminy Dziadkowice w drodze zarządzenia.

2. Czynności likwidacyjne, w szczególności związane z uregulowaniem spraw pracowniczych, zamknięciem ksiąg rachunkowych, przekazaniem akt osobowych oraz innych dokumentów, likwidator jest obowiązany przeprowadzić najpóźniej do dnia zakończenia likwidacji, wskazanego w § 1 ust. 2 uchwały.

3. Likwidator dokona zgłoszenia likwidacji do właściwych rejestrów i instytucji, a także przekaże do archiwum Urzędu Gminy Dziadkowice dokumentację Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadkowicach, pozostałą po likwidacji.

§ 3. Realizację zadań dotychczas wykonywanych przez likwidowaną jednostkę, Gmina Dziadkowice zamierza powierzyć Urzędowi Gminy Dziadkowice poprzez rozszerzenie zakresu obowiązków dotychczasowemu pracownikowi.

§ 4. 1. Majątek likwidowanej jednostki oraz pozostałe po likwidacji należności, środki pieniężne, zobowiązania i wierzytelności, przejmuje Gmina Dziadkowice, jako jej organizator.

2. Przekazanie Gminie Dziadkowice majątku zlikwidowanej jednostki powinno nastąpić najpóźniej do dnia zakończenia likwidacji, wskazanego w § 1 ust. 2 uchwały.

§ 5. Z dniem zakończenia likwidacji jednostki, wskazanym w § 1 ust. 2 uchwały, zlikwidowane zostaną miejsca pracy, a stosunki pracy dotychczasowych pracowników likwidowanej jednostki ulegają zakończeniu w trybie i na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa pracy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice..

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama