reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/128/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 8 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na rok 2016

NNa podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/98/15 Rady Miasta Białystok z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Białystok konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta Białegostoku na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 1846) wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 do uchwały :

1) § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wzór karty do głosowania w wersji papierowej określa Załącznik Nr 4 do Zasad Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2016 rok; wzór karty do głosowania w wersji elektronicznej określa Załącznik Nr 4a do Zasad Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2016 rok";

2) § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Głosujący ma obowiązek podać w karcie do głosowania swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2016 rok, złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Miasta Białystok oraz podać adres e-mail w przypadku głosowania z wykorzystaniem karty elektronicznej";

3) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) po załączniku Nr 4 dodaje się załącznik Nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/128/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/128/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 8 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama