reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 55/VIII/15 Rady Gminy Grajewo

z dnia 8 września 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 2a, 2d i 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122) i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594, 645, 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż:

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych,

2) odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone z następującą czestotliwością:

a) odpadów zmieszanych:

- raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku;

- dwa razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych;

- zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych, nie rzadziej niż raz w miesiącu;

b) odpadów zbieranych selektywnie tj.: tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, szkła, papieru, metali - raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku;

c) odpadów zbieranych selektywnie tj.: popiołu - raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 maja dla budynków jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku.

§ 3. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej dostarczane będą worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niżej wymienionych:

a) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

b) szkła,

c) papieru,

d) metali,

e) popiołu.

§ 4. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi od poniedziałku do soboty.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje selektywnie zebrane odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez właścicieli nieruchomości.

3. Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty lokalizację oraz godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w następujący sposób:

- osobiście w Urzędzie Gminy Grajewo, pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu,

- telefonicznie pod nr: 86 273 01 55,

- pisemnie na adres: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo,

- elektronicznie na adres e-mail: uggrajewo@onet. pl

2. Każde zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wpisane do Rejestru Zgłoszeń prowadzonego przez Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Grajewo.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 116/XX/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie oreślenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 27 i poz. 2341).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama