reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Sejny

z dnia 4 września 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz.1399, poz. 1593, z 2015r., poz. 87, poz. 122, poz. 1593), Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, położonej na obszarze Gminy Sejny jest zobowiązany do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z góry za każdy miesiąc- do 10 dnia każdego miesiąca .

§ 2. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na indywidualny rachunek bankowy nadany przez Urząd Gminy Sejny

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/144/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 29 października 2013r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Uzasadnienie

Ustawą z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 87) wprowadzono zapis: "Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) wprowadza się następujące zmiany:

…. art. 6l ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry."

Obowiązująca Uchwała Nr XXX/144/2013 Rady Gminy Sejny z dnia 29 października 2013r. zawierała tylko zapis o terminie płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadami, bez wskazania czy to jest płatność z góry czy z dołu.

W obecnym projekcie pozostawiono zapis, że za odbiór i zagospodarowanie odpadów należności należy uiszczać za każdy miesiąc - do 10 dnia danego miesiąca, z tym, że dodano zapis, iż jest to opłata z góry. W dalszym ciągu obowiązuje płatność na nadane indywidualne konto.

Wnoszę o podjęcie powyższej uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama