reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 128/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 11 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238 poz. 532/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramachd ziału na kwotę 5.2590,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.006.637,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.378.631,47 zł

2) dochody majątkowe kwota 1.628.006,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 20.887.465,47 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 18.025.030,47 zł

2) wydatki majątkowe kwota 2.862.435,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 128/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 11 września 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

41 981,00

0,00

41 981,00

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

14 647,00

0,00

14 647,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

981,00

109,00

1 090,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300,00

- 109,00

1 191,00

852

Pomoc społeczna

2 483 597,00

0,00

2 483 597,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 401 044,00

0,00

2 401 044,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 800,00

- 2 500,00

45 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 390,00

1 000,00

4 390,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 500,00

1 000,00

5 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00

500,00

900,00

Razem:

3 037 819,47

0,00

3 037 819,47

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

750

Administracja publiczna

2 877 367,00

0,00

2 877 367,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 500,00

2 000,00

9 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 200,00

2 000,00

8 200,00

75095

Pozostała działalność

313 970,00

- 2 000,00

311 970,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

- 2 000,00

13 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

306 975,00

0,00

306 975,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

208 257,00

0,00

208 257,00

4270

Zakup usług remontowych

14 000,00

650,00

14 650,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

- 650,00

1 350,00

Razem:

17 849 646,00

0,00

17 849 646,00

WYDATKI OGÓŁEM

20 887 465,47

w tym:

wydatki bieżące

18 025 030,47

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 806 534,47

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 394 069,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 412 464,89

2) Dotacje na zadania bieżące

211 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 546 581,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

200 339,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

260 000,00

wydatki majątkowe

2 862 435,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

2 816 935,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 395 497,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 128/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 11 września 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu na kwotę 5.259,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama