| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/55/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Górskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Sołectwa Górskie stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/88/03 Rady Gminy Wyszki z dnia 23 września 2003 r. sprawie Statutu Sołectwa Górskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 2910) § 2 otrzymuje brzmienie:

Granice sołectwa obejmują obszar administracyjny wsi Bogusze, Górskie i Trzeszczkowo.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »