reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/56/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży"

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1])) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


Załącznik do uchwały Nr VI/56/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 16 września 2015 r.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, zwany dalej programem, zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc materialną udzielaną uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

2. Celem programu jest:

1) motywowanie i rozwijanie kreatywności uczniów;

2) udzielanie pomocy finansowej dzieciom i młodzieży w rozwijaniu ich szczególnych zainteresowań i umiejętności;

3) tworzenie warunków do współzawodnictwa i rywalizacji;

4) kształtowanie pozytywnego wzorca opartego na edukacji;

5) budowanie prestiżu uzdolnionych uczniów;

6) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;

7) stwarzanie możliwości do reprezentowania szkół i Gminy Wyszki w konkursach, turniejach i olimpiadach interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

3. Gmina Wyszki tworzy warunki, o których mowa w ust. 1 i realizuje cele, określone w ust. 2, poprzez przyznawanie:

1) stypendiów dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce;

2) stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe;

3) stypendiów za wybitne osiągnięcia artystyczne.

4. Stypendia mają charakter motywacyjny.

5. Szczegółowe kryteria, zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 3 określa odrębna uchwała Rady Gminy Wyszki.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama