| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/61/15 Rady Gminy Białowieża

z dnia 17 września 2015r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627), po dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Gminy Białowieża uchwala, co następuje:

§ 1. Znosi się ochronę pozbawiając statusu pomnika przyrody następujący obiekt:

1. Klon zwyczajny, obwód pni mierzony na wysokości 1,3 m wynosi 250 cm, uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem nr 4/93 Wojewody Białostockiego z dnia 19 sierpnia 1993 r. (Dz. Urz. WB z 1993 r. Nr 12, poz.70) wpisany do ewidencji wojewódzkiej pod numerem 481, zlokalizowany przed Biurem PTTK w Białowieży.

§ 2. Pozbawie statusu pomnika przyrody drzewa o którym mowa w § 1 następuje z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Zamojski

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »