reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 50/IX/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r.poz.594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 29/IV/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Szczuczyna (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1136) § 3 otrzymuje brzmienie:

''§ 3. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadkach określonych w § 1 pkt 2 roczne stawki opłaty wynoszą 100,00 zł (sto złotych).

2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego, w przypadkach określonych w § 1 pkt 2 dotyczących infrastruktury "ostatniej mili" roczne stawki opłaty wynoszą 5,00 zł (słownie złotych pięć). Przez infrastrukturę "ostatniej mili" rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem komunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy. ''

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 3. Do postępowań w sprawie ustalenia opłaty za zajęcie pasa drogowego w celach, o których mowa w zmienionym § 3 ust. 2, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się stawki opłat wysokości ustalonej niniejszą uchwałą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama