reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 22 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/151/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Grodzisk punktu przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1045), art. 14 a ust. 1a ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz.941, poz.979, poz. z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz.1191, poz.1265, poz.1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198, poz. 1877, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1045, poz. 1240) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z 2011 Nr 143, poz. 839) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr Nr XXVII/151/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Grodzisk punktu przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Punkt przedszkolny wchodzi w skład jednostki budżetowej - Zespołu Szkół w Grodzisku.

2. Organizację punktu przedszkolnego określa załącznik do niniejszej uchwały.".

2. § 3 ust. 2 Załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

Dzienny wymiar godzin pracy w grupie 3-4 latków wynosi 8 godzin".

3. § 3 ust. 5 Załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

Przerwa w pracy punktu przedszkolnego:

1) w soboty i niedziele, z wyjątkiem gdy w te dni organizowane są uroczystości przedszkolne, imprezy środowiskowe i integracyjne,

2) we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy,

3) podczas przerwy wakacyjnej w miesiącu lipcu i sierpniu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama