reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/87/15 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693) oraz w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa sie zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, zwanych dalej "wydatkami na świadczenia", przyznanych w przyznanych w przypadku przekroczenia przez osobę lub rodzinę kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2.

1. Wydatki na świadczenia podlegają zwrotowi w części lub całości, w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie - zgodnie ze wskaźnikami określonymi w tabeli, z zastrzeżeniem ust 2:

Dochód osoby samotnie gospodarującej, bądź dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

powyżej 100 do 150

40

powyżej 150 do 170

80

powyżej 170 do 200

100

2. Wydatki na posiłek albo świadczenia rzeczowe w formie produktów żywnościowych podlegają zwrotowi w całości w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie, w przypadku osób zamieszkujących z rodziną zgodnie ze wskaźnikami określonymi w poniższych tabelach:

1) w przypadku osób samotnie gospodarujących:

Dochód osoby w stosunku do dochoduokreślonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150 do 200

100

2) w przypadku osób zamieszkujących z rodziną:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy wyrażony w %

Część wydatków na świadczenia podlegające zwrotowi wyrażona w %

do 100%

0

powyżej 100 do 150

0

powyżej 150 do 200

100

§ 3.

1. Zwrot wydatków rozpoczyna się nie wcześniej niż po miesiącu od daty uprawomocnienia się decyzji bądź zajścia okoliczności uzasadniających obowiązek zwrotu.

2. W przypadku posiłków zwrot wydatków następuje od trzeciego dnia miesiąca na który przyznano posiłek.

§ 4.

W przypadkach szczególnych, określonych w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w całości lub części.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/248/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz.577).

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mieczysław Gisztarowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

KOGNITARIAT

Biuro podatkowo-finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama