reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/107/15 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. 594, poz.645, poz.1318, Dz.U. z 2014r. poz.372, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 236), Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala ceny biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LX/442/14 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 04 września 2014r. w sprawie cen biletów za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, (Dz.Urz.Woj.Podl. poz.3100 z 15.09.2014r.).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/107/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 30 września 2015 r.

CENNIK USŁUG OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE

§ 1. Bilety i ulgi podczas korzystania z krytej pływalni.

1. Ceny biletów jednorazowych za 1 godz. korzystania z krytej pływalni.

Korzystanie z pływalni w godzinach

poniedziałek - czwartek

piątek

sobota - niedziela

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

normalny

ulgowy

6-86,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,60 zł

4,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,40 zł

6,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,60 zł

4,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,40 zł

-

-

8-16

8,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,80 zł

6,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,60 zł

8,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,80 zł

6,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,60 zł

9,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,90 zł

6,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,60 zł

16-18

9,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,90 zł

7,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,70 zł

10,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 1,00 zł

7,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,70 zł

10,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 1,00 zł

7,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,70 zł

18-22

10,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 1,00 zł

8,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,80 zł

11,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 1,10 zł

8,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,80 zł

11,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 1,10 zł

8,00 zł
Dopłata za kolejne rozpoczęte 6 min- 0,80 zł

2. Ustala się ulgę w wysokości 50% ceny biletu za 1 godzinę korzystania z krytej pływalni dla członków rodzin objętych programem Karta Dużej Rodziny.

3. Ceny biletów rodzinnych.

Pływalnia

Poniedziałek - piątek

5,00 zł/osoba/60 min

Soboty, niedziele i święta

7,00 zł/osoba/60min

1) Bilet ważny, gdy korzysta co najmniej dwóch członków rodziny.

2) Rodzina to: ojciec, matka, dzieci.

3) Z biletami rodzinnymi nie można łączyć karty rabatowej.

4. Karty rabatowe na pływalnię określonej wartości, wysokości bonifikaty oraz terminie ważności.

1) Wartość karty 30,00 zł - 10 % bonifikaty od aktualnego cennika - ważna 1 m-c.

2) Wartość karty 50,00 zł - 15 % bonifikaty od aktualnego cennika - ważna 2 m-ce.

3) Wartość karty 100,00 zł - 20 % bonifikaty od aktualnego cennika - ważna 3 m-ce.

4) Wartość karty 250,00 zł - 25 % bonifikaty od aktualnego cennika - ważna 5 m-cy.

5) Wartość karty 500,00 zł - 30 % bonifikaty od aktualnego cennika - ważna 7 m-cy.

5. Karty imienne.

1) Karnet w cenie 120 zł - stałego klienta, imienny, ważny 1 miesiąc z dokumentem tożsamości, bez ograniczeń wejść na pływalnię.

2) Karnet w cenie 300 zł - stałego klienta, imienny, ważny 3 miesiące z dokumentem tożsamości, bez ograniczeń wejść na pływalnię.

3) Karnet w cenie 500 zł - stałego klienta, imienny, ważny 6 miesięcy z dokumentem tożsamości, bez ograniczeń wejść na pływalnię.

4) Karnet w cenie 900 zł - stałego klienta, imienny, ważny 1 rok z dokumentem tożsamości, bez ograniczeń wejść na pływalnię.

6. Bilety i karnety wstępu na zajęcia profilaktyczne, rekreacyjne i edukacyjne.

Lp.

Rodzaj zajęć

Okres ważności

Cena brutto

1

Nauka pływania dzieci - karnet (15 godz.)

2 miesiące

100,00

2

Doskonalenie pływania dzieci - karnet (15 godz.)

2 miesiące

100,00

3

Nauka pływania dorośli - karnet (15 godz.)

2 miesiące

135,00

4

Doskonalenie pływania dorośli - karnet (15 godz.)

2 miesiące

135,00

5

Aerobik wodny - bilet jednorazowy (60min)

15,40

6

Aerobik wodny - karnet (10 godz.)

2 miesiące

125,00

7

Zajęcia w wodzie dla dzieci do lat 4 - bilet jednorazowy (60 min)

12,90

8

Zajęcia w wodzie dla dzieci do lat 4 - karnet (10 godz.)

2 miesiące

110,00

9

Indywidualna nauka pływania dla dzieci (60min.)

30,00

10

Indywidualna nauka pływania dla dorosłych (60min.)

40,00

11

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci (60min.)

50,00

12

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dorosłych (60min.)

60,00

7. Ulgi i zwolnienia

1) Z krytej pływalni bezpłatnie korzystają:

a. dzieci do lat 4,

b. osoby niepełnosprawne do 18 roku życia (za okazaniem ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność),

c. uczniowie szkół podstawowych klas III i IV oraz klas z nimi łączonych w arkuszach organizacyjnych szkoły z gminy Sokółka w ramach nauki pływania na lekcjach wychowania fizycznego (20 godz. w roku szkolnym),

d. dzieci i młodzież z sekcji pływackich stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy Sokółka w ramach zajęć szkoleniowych i treningów,

e. uczniowie klas sportowych szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sokółka, w ramach prowadzonych zajęć,

2) Bilet ulgowy przysługuje:

a. dzieciom od lat 4 i młodzieży szkolnej oraz akademickiej do 25 lat (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),

b. emerytom, rencistom powyżej 60 roku życia (za okazaniem odcinka renty, emerytury lub legitymacji),

c. opiekunom osób niepełnosprawnych,

d. opiekunom dzieci do lat 4.

3) Osobom niepełnosprawnym powyżej 18 roku życia (za okazaniem ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność) przysługuje ulga w wysokości 50% biletu normalnego.

4) Ustala się odpłatność w wysokości 3,00 zł korzystającym z krytej pływalni w ramach zajęć szkolnych wychowankom przedszkoli, uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz członkom stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Sokółka w ramach zorganizowanych zajęć sportowych. Kwota 3,00 zł dotyczy pierwszych 60 minut, następne minuty naliczane są według cennika.

5) Ustala się cenę wynajęcia toru, niecki dużej lub niecki małej krytej pływalni na podstawie iloczynu obowiązujących cen biletów normalnych na daną godzinę i maksymalnego obłożenia toru, niecki dużej lub niecki małej. (niecka mała -15osób,1 tor niecki dużej 7 osób)

6) Upoważnia się dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce do zwiększenia rabatu karty rabatowej w wysokości do 20% dla zakładów pracy zawierających długoterminowe umowy na okres nie krótszy niż 4 miesiące.

7) Z zajęć profilaktycznych bezpłatnie korzystają zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami z wykorzystaniem sprzętu do rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Częstotliwość zajęć profilaktycznych dla osób niepełnosprawnych ustala Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce biorąc pod uwagę w szczególności możliwości techniczne pływalni.

8) Ustala się odpłatność w wysokości 3,00 zł wychowankom przedszkoli, uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, korzystającym z Krytej Pływalni w czasie ferii zimowych i przerwy wakacyjnej. Kwota 3,00 zł dotyczy pierwszych 60 minut, następne minuty naliczane są według cennika.

9) Ustala się ulgę w wysokości 20% od obowiązującej ceny biletu jednorazowego dla grup zorganizowanych liczących co najmniej 10 osób. Ulga nie podlega połączeniu z kartą rabatową.

10) Upoważnia się dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce do bezpłatnego lub zniżkowego udostępnienia pływalni w ramach działań powszechnych organizowanych przez OSiR w Sokółce promujących sport, rekreację i zdrowy styl życia.

11) Upoważnia się dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce do ustalania marży przy prowadzeniu sprzedaży detalicznej różnego rodzaju towarów.

§ 2. Ceny wynajmu boisk sportowo-rekreacyjnych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce.

Lp.

Nazwa boiska

Jednostka miary

Cena brutto w

Boisko do piłki nożnej *

1

Boisko piłkarskie bez oświetlenia

1 godz.

150,00

2

Boisko piłkarskie z oświetleniem 1/1

1 godz.

250,00

3

Boisko piłkarskie z oświetleniem 1/2

1 godz.

200,00

4

Połowa boiska piłkarskiego bez oświetlenia

1 godz.

75,00

5

Połowa boiska piłkarskiego z oświetleniem 1/1

1 godz.

125,00

6

Połowa boiska piłkarskiego z oświetleniem 1/2

1 godz.

100,00

Boisko wielofunkcyjne **

1

Boisko wielofunkcyjne bez oświetlenia

1 godz.

20,00

2

Boisko wielofunkcyjne z oświetleniem

1 godz.

30,00

3

Połowa boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) bez oświetlenia

1 godz.

15,00

4

Połowa boiska wielofunkcyjnego (koszykówka, siatkówka) z oświetleniem

1 godz.

25,00

Korty tenisowe **

1

Kort tenisowy bez oświetlenia

1 godz.

10,00

2

Kort tenisowy z oświetleniem

1 godz.

15,00

3

Kort tenisowy bez oświetlenia (karnet)

20godz/ 1 miesiąc

150,00

4

Kort tenisowy z oświetleniem (karnet)

20godz/ 1 miesiąc

225,00

1. Legenda:

a) * - cena obejmuje wynajęcie szatni w wysokości 25 zł,

b) ** - cena nie obejmuje wynajęcia szatni (w przypadku korzystania z szatni będzie pobierana dodatkowa odpłatność w wysokości 5 zł od osoby),

c) 1/1- pełne oświetlenie boiska - 100%,

d) 1/2 - połowa oświetlenia boiska - 50%.

§ 3. Ceny wynajmu pokoi -Ośrodek Wczasowy Wodna 20 w Sokółce.

Typ pokoju

Cena jednostkowa brutto złotych

Wartość pokoju brutto złotych

1 osobowy

40,00

40,00

2 osobowy

35,00

70,00

3 osobowy

30,00

90,00

4 osobowy

25,00

100,00

Pokoje 8 i 10 osobowe w cenie 25,00 zł brutto za osobę

§ 4. Ceny opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego w sezonie letnim.

LP

Nazwa sprzętu

Wartość brutto złotych

1

Kajak 2 - osobowy

10,00/godz.

2

Kajak kanoe 2 - osobowy

10,00/godz.

3

Rower wodny

12,00/godz.

4

Żaglówka

10,00/godz.

§ 5. Ceny wynajmu Sali Bankietowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wodnej 20 w Sokółce.

1. Ustala się następujące stawki wynajmu Sali Bankietowej.

1) Wynajem do 10 godz.

a. 45 zł / godz. netto + 23% VAT - bez zaplecza kuchennego,

b. 55 zł / godz. netto +23% VAT -z zapleczem kuchennym.

2) Wynajem powyżej 10 godz.

a. 40 zł / godz. netto + 23% VAT - bez zaplecza kuchennego,

b. 50 zł / godz. netto + 23% VAT - z zapleczem kuchennym.

3) Wynajem całodobowy.

a. 600 zł./dobę netto + 23% VAT - bez zaplecza kuchennego,

b. 700 zł./ dobę netto + 23% VAT - z zapleczem kuchennym.

4) Wynajem całodobowy na imprezy okolicznościowe (wesele, sylwester)

a. 1000 zł/dobę netto + 23% VAT.

b. Wynajem na komunię 400 zł netto + 23 % VAT.

2. W zależności od rodzaju imprezy pobierana jest kaucja za wynajem Sali Bankietowej w wysokości do 800 zł.

3. Organizacjom pozarządowym, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego przysługuje rabat w wysokości 50%.

§ 6. Ceny wynajmu świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul Mariańskiej 31 w Sokółce.

1. Ustala się następujące stawki wynajmu pomieszczenia świetlicy.

1) Wynajem do 10 godz.

a. 30 zł/godz. netto + 23% VAT - bez aneksu kuchennego,

b. 40 zł/godz. netto + 23% VAT - z aneksem kuchennym.

2) Wynajem powyżej 10 godz.

a. 25 zł/godz. netto + 23% VAT - bez aneksu kuchennego,

b. 35 zł/godz. netto + 23% VAT - z aneksem kuchennym.

3) Wynajem całodobowy.

a. 400 zł/dobę netto + 23% VAT - bez aneksu kuchennego,

b. 500 zł/dobę netto + 23% VAT - z aneksem kuchennym.

4) Wynajem całodobowy na imprezy okolicznościowe (wesele, sylwester).

a. 800 zł/dobę netto + 23% VAT.

5) Wynajem na komunię 350 zł netto + 23 % VAT.

2. W zależności od rodzaju imprezy pobierana jest kaucja za wynajem pomieszczenia w wysokości do 500 zł.

3. Organizacjom pozarządowym, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego przysługuje rabat w wysokości 50%.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama