reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie przekazania zarządzania częścią drogi powiatowej

zawarte w dniu 2 października 2015 r. w Bielsku Podlaskim pomiędzy:

1. Burmistrzem Miasta Brańsk, jako zarządcą dróg miejskich na terenie Miasta Brańsk, mającym siedzibę w Brańsku, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk reprezentowanym przez:

- Pana Czesława Sokołowskiego - Burmistrza Miasta Brańsk

a Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim jako zarzadcą dróg powiatowych na terenie Powiatu Bielskiego, mającym siedzibę w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowanym przez:

1) Pana Sławomira Jerzego Snarskiego - Starostę Bielskiego,

2) Pana Piotra Bożko - Wicestarostę,

o następującej treści:

§ 1. W oparciu o art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) Zarząd Powiatu Bielsk Podlaski przekazuje z dniem zawarcia niniejszego porozumienia Burmistrzowi Miasta Brańsk zarządzanie częścią drogi powiatowej Nr 1599B i 1571B Brańsk - Załuskie Kościelne - Załuskie Koronne położoną na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 925, 927/1, 916 oraz na części działki Nr 927/2 obręb Brańsk od km 0+704do km 2+510 o długości 1,806 km, celem prowadzenia wszelkich spraw związanych z przebudową tej drogi w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

§ 2. 1. Na sfinansowanie części kosztów prowadzenia spraw określonych w § 1 Powiat Bielski zamierza przekazać Miastu Brańsk środki finansowe pochodzące z zasobów własnych, w wysokości niezbędnej do ich zrealizowania.

2. Szczegółowe zasady finansowania i realizacji zadania zostaną zawarte w Umowie Partnerskiej.

§ 3. 1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas określony do dnia zakończenia realizacji planowanej inwestycji i rozliczenia się z jednostką udzielającą pomocy finansowej.

2. Po upływie okresu obowiązywania Porozumienia nastąpi zwrotne przekazanie zarządzania drogą, o której mowa w § 1.

§ 4. Przekazanie drogi, o której mowa w § 1 niniejszego Porozumienia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

§ 6. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

MIASTO BRAŃSK: POWIAT BIELSKI:

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama