reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/131/15 Rady Miasta Białystok

z dnia 28 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.412.887.480 zł, w tym dochody bieżące - 1.290.603.907 zł i dochody majątkowe - 122.283.573 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.079.694.129 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 333.193.351 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.490.130.376 zł, w tym wydatki bieżące - 1.251.170.097 zł i wydatki majątkowe - 238.960.279 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.102.238.712 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 387.891.664 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 61.089.582 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1) deficyt budżetu Miasta w wysokości 77.242.896 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie - 77.242.896 zł;

2) przychody budżetu w wysokości 114.464.605 zł, rozchody w wysokości 37.221.709 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 42.000.000 zł i wydatki w kwocie 42.815.598 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 18.532.961 zł, koszty - 18.498.461 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 28.518.366 zł, wydatki - 28.518.366 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 40.096.533 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 16.454.033 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 17.652.500 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 5.990.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 88.894.238 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 30.989.454 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 57.904.784 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w kwocie 1.920.311 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 ujęte w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2015 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i rozchodów w 2015 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/131/15
Rady Miasta Białystok
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama