reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594 zm. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072 ) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn zm. ) uchwala, się co następuje ;

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 33.288 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 33.288 zł.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 14.396.381 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.455.454 zł,

b) dochody bieżące 12.940.927 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.741.735 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.102.986 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.695.721 zł,

b) wydatki bieżące 11.407.265 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.741.735 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 1.728.751 zł.

§ 3. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2015
Rady Gminy Klukowo
z dnia 30 września 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2015 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 12.000 zł. w związku z większymi niż planowano w budżecie w 2015 r. wpłatami dotyczącymi refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75807 § 2920 o kwotę 1.766 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.96.2015 zmniejszającą część wyrównawczą subwencji ogólnej.

3. W związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 10.234 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 0870 o kwotę 5.209 zł w związku ze sprzedażą samochodu strażackiego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 5.209 zł. na opłatę faktur za zakupione wyposażenie samochodu strażackiego dla OSP Trojanowo.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 2460 o kwotę 4.488 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla Zespołu Szkół w Klukowie na przeprowadzenie konkursu ekologicznego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4.488 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 13.357 zł. w związku z:

a) otrzymaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z umową nr 14/2015 - 3.400 zł.

b) zwiększeniem planu dochodów budżetowych w związku z większymi niż planowano w budżecie w 2015 r. wpłatami dotyczącymi wynagrodzeń refundowanych przez Urząd Pracy - 9.957 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 8.450 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.507 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4700 o kwotę 3.400 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz.010 rozdz. 01010 § 6069 o kwotę 98.400 zł, a zwiększa § 6050 o kwotę 98.400 zł na opłatę faktury za wykonaną usługę montażu urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego " Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne"

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 30.930 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 30.930 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za materiały zakupione na remont dachu w Zespole Szkół w Klukowie.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 7.500 zł. , a zwiększa się w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 na opłatę faktur za usługi geodezyjne dotyczące rozgraniczenia nieruchomości.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama