reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Zawady

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2015 rok w zakresie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 9 611 988 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 448 988 zł;

b) majątkowe w kwocie 163 000 ;

2) plan wydatków ogółem: 9 099 573 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 832 673 zł;

b) majątkowe w kwocie 266 900 ;

3) kwotę 1 023 451 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /zadanie pn: "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawadach" - zadanie zrealizowane w 2014 r./.

4) deficyt budżetu gminy w wysokości 511 036 zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Zawady


Dariusz Targoński


Załącznik do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Gminy Zawady
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama