reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 94 150zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1do Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 94 150 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 124 600 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Milejczyce z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 1 186 927 zł, rozchody w wysokości 140 000 zł.

§ 7. Deficyt budżetu w wysokości 1 046 927 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 300 000 zł, nadwyżki budżetowej w wysokości 396 927 zł oraz z zaciągniętego kredytu w wysokości 350 000 zł

§ 8. Budżet po dokonanych zamianach wynosi:

1. Dochody ogółem7 362 034zł z tego:

- dochody bieżące5 206 956 zł

- dochody majątkowe2 155 078 zł

2. Wydatki ogółem8 408 961 zł z tego:

- wydatki bieżące5 755 878 zł

- wydatki majątkowe2 653 083 zł

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mikołaj Koczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 29 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2015 ROKU

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

630

Turystyka

58 710

63095

Pozostała działalność

58 710

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

58 710

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

58 710

720

Informatyka

2 234 853

72095

Pozostała działalność

2 234 853

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 714 487

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

440 986

Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

2 155 473

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

67 473

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

11 907

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

79 380

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

270 000

90002

Gospodarka odpadami

270 000

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

143 951

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

126 049

Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza

270 000

801

Oświata i wychowanie

60 000

80104

Przedszkola

60 000

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

49 900

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 100

Super Przedszkolak z Milejczyc

60 000

RAZEM:

2 623 563

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności(w złotych)

Lp.

Projekt

Klasyfikacja

Wydatki ogółem

W tym

Planowane wydatki w 2015 roku, z tego

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Wydatki razem

Z tego źródła finansowania

Wydatki razem

Z tego źródła finansowania

Pożyczki i kredyty

pozostałe

Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I

Wydatki majątkowe

2 623 563

589 042

2 034 521

589 042

350 000

239 042

2 034 521

0,00

0,00

2 034 521

1.

Budowa nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej

Dz. 720 rozdz. 72095

2 155 473

440 986

1 714 487

440 986

350 000

90 986

1 714 487

0,00

0,00

1 714 487

2.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

Dz. 720 rozdz. 72095

79 380

11 907

67 473

11 907

0,00

11 907

67 473

0,00

0,00

67 473

3.

Super Przedszkolak z Milejczyc

Dz. 800 rozdz. 80104

60 000

10 100

49 900

10 100

0,00

10 100

49 900

0,00

0,00

49 900

4.

Zakup ciągnika, przyczepy i ładowacza

Dz. 900 rozdz. 90002

270 000

126 049

143 951

126 049

0,00

126 049

143 951

0,00

0,00

143 951

5.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Dz. 630 rozdz. 63095

58 710

0,00

58 710

0,00

0,00

0,00

58 710

0,00

0,00

58 710

II

Wydatki bieżące

5 215

782

4 433

782

0,00

782

4 433

0,00

0,00

4 433

1.

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności

Dz. 720 rozdz. 72095

5 215

782

4 433

782

0,00

782

4 433

0,00

0,00

4 433

Ogółem

2 628 778

589 824

2 038 954

589 824

350 000

239 824

2 038 954

0,00

0,00

2 038 954


OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2015 ROK

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w związku z :

- otrzymaniem dotacji w wysokości 6 490 zł przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.;

- otrzymaniem dotacji w wysokości 1 250 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

- otrzymaniem dotacji w wysokości 58 710 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej";

- zwiększeniem planu w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty dotacji za zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

- realizacją większych dochodów w stosunku do planu z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych.

Zmiany w palnie wydatków są związane z:

- ujęciem nowej inwestycji - budowa MOR i wykonanie oznakowania szlakowego w ciągu dróg gminnych stanowiących element trasy rowerowej;

- wprowadzeniem wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP;

- zwiększeniem środków na wkład własny przy realizacji projektu "Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej" - przedłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji powoduje brak możliwości odzyskania części podatku VAT w bieżącym roku budżetowym.

- dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama