reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 86/15 Burmistrza Lipska

z dnia 30 września 2015r.

Burmistrza Lipska w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2015 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć dochody o kwotę 21.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 46.608 zł oraz zmniejszyć wydatki o 25.182 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.782.415 zł, w tym dochody bieżące 17.549.495 zł i dochody majątkowe 232.920 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.350.951 zł, w tym wydatki bieżące 16.477.022 zł i wydatki majątkowe 873.929 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 431.464 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Lech Łępicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/15
Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓ W BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

302 207,00

4 170,00

306 377,00

80101

Szkoły podstawowe

49 176,00

4 170,00

53 346,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

4 170,00

4 170,00

Własne

0,00

4 170,00

4 170,00

852

Pomoc społeczna

2 441 553,00

17 256,00

2 458 809,00

85216

Zasiłki stałe

124 000,00

17 256,00

141 256,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

124 000,00

17 256,00

141 256,00

Własne

124 000,00

17 256,00

141 256,00

Razem:

17 760 989,00

21 426,00

17 782 415,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/15
Burmistrza Lipska
z dnia 30 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 134 405,00

0,00

2 134 405,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 762 305,00

0,00

1 762 305,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 800,00

1 000,00

8 800,00

Własne

7 800,00

1 000,00

8 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

3 000,00

6 000,00

Własne

3 000,00

3 000,00

6 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

95 500,00

- 10 000,00

85 500,00

Własne

95 500,00

- 10 000,00

85 500,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

7 000,00

12 000,00

Własne

5 000,00

7 000,00

12 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

12 068,00

1 000,00

13 068,00

Własne

12 068,00

1 000,00

13 068,00

4430

Różne opłaty i składki

35 000,00

- 4 000,00

31 000,00

Własne

35 000,00

- 4 000,00

31 000,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

12 000,00

2 000,00

14 000,00

Własne

12 000,00

2 000,00

14 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

618 410,00

0,00

618 410,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

607 310,00

0,00

607 310,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43 110,00

- 500,00

42 610,00

Własne

43 110,00

- 500,00

42 610,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

500,00

1 500,00

Własne

1 000,00

500,00

1 500,00

75414

Obrona cywilna

5 100,00

0,00

5 100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

300,00

800,00

Własne

500,00

300,00

800,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00

- 300,00

1 700,00

Własne

2 000,00

- 300,00

1 700,00

801

Oświata i wychowanie

6 314 411,00

4 170,00

6 318 581,00

80101

Szkoły podstawowe

2 845 434,00

5 400,00

2 850 834,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

19 608,00

5 400,00

25 008,00

Własne

4 849,00

5 400,00

10 249,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

308 400,00

- 1 230,00

307 170,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

- 1 230,00

7 770,00

Własne

9 000,00

- 1 230,00

7 770,00

851

Ochrona zdrowia

108 049,00

0,00

108 049,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

68 280,00

0,00

68 280,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

19 000,00

3 000,00

22 000,00

Własne

19 000,00

3 000,00

22 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 470,00

- 1 500,00

5 970,00

Własne

7 470,00

- 1 500,00

5 970,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 200,00

- 1 500,00

15 700,00

Własne

17 200,00

- 1 500,00

15 700,00

852

Pomoc społeczna

3 501 200,00

17 256,00

3 518 456,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 623 673,00

0,00

1 623 673,00

3110

Świadczenia społeczne

1 458 554,00

- 1 652,00

1 456 902,00

Zlecone

1 458 554,00

- 1 652,00

1 456 902,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67 980,00

1 652,00

69 632,00

Zlecone

54 286,00

1 652,00

55 938,00

85216

Zasiłki stałe

124 000,00

17 256,00

141 256,00

3110

Świadczenia społeczne

124 000,00

17 256,00

141 256,00

Własne

124 000,00

17 256,00

141 256,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 658 248,00

0,00

1 658 248,00

90095

Pozostała działalność

616 215,00

0,00

616 215,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

101 500,00

- 4 000,00

97 500,00

Własne

101 500,00

- 4 000,00

97 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 500,00

- 500,00

2 000,00

Własne

2 500,00

- 500,00

2 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 269,00

4 500,00

12 769,00

Własne

8 269,00

4 500,00

12 769,00

Razem:

17 329 525,00

21 426,00

17 350 951,00


Uzasadnienie

Po stronie dochodów wprowadzono przyznane dotacje: 4.170 zł na realizację Rządowego programu "Książki naszych marzeń" i 17.256 zł na zasiłki stałe.

Po stronie wydatków wprowadzono przyznane dotacje. Dokonano przesunięć w ramach działów, zgodnie z potrzebami. W Administracji publicznej dokonano przesunięcia wydatków o 14.000 zł, a w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 800 zł. W Oświacie i wychowaniu dokonano przesunięcia wydatków o 1.230 zł na realizację programu "Książki naszych marzeń", w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 3.000 zł, a w Pomocy społecznej o 1.652 zł (wydatki zlecone). W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska dokonano przesunięcia wydatków o 4.500 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama