reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 39/2015 Wójta Gminy Korycin

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r poz. 379 i 1072 z 2015 r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r poz. 379, 911, 1146 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532 i 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian w budżecie gminy stanowią załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1. Dochody - 14 197 386,01 zł.

1) bieżące - 10 756 878,99 zł

2) majątkowe - 3 440 507,02 zł.

2. Wydatki - 15 097 386,01 zł.

1) bieżące - 9 936 761,79 zł

2) majątkowe - 5 160 624,22 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT


Mirosław Lech


Załączniki do zarządzenia Nr 39/2015
Wójta Gminy Korycin
z dnia 30 września 2015 r.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

WÓJT


Mirosław Lech


Załącznik nr 3

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2015 r.

Zmiany w planie dochodów na 2015 rok przedstawione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" - dokonuje się zmiany planu dochodów o kwotę 6 649,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 r. (3 949,00 zł) oraz otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 5 września 2015 r ( 2 700,00 zł).

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 2 220,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmiany w planie wydatków na 2015 rok przedstawione w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia zostały dokonane następująco:

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 3 869,20 zł

- w dziale 751 - "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 1 587,91 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 649,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 r. (3 949,00 zł) oraz otrzymaniem informacji o zwiększeniu planu dotacji celowej przeznaczonej na organizację i przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 5 września 2015 r (2 700,00 zł).

- w dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami o ogólną kwotę 3 700,00 zł;

- w dziale 758 - "Różne rozliczenia" - dokonuje się rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł i przeznaczenia jej na wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola (zakup usług pozostałych)

- w dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 20 000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków poprzez rozwiązanie części rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,;

- w dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej w kwocie 2 220,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmiany planu wydatków poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i paragrafami o ogólną kwotę 11 700,00 zł;

WÓJT


Mirosław Lech

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama