reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 132 Wojewody Podlaskiego

z dnia 22 września 2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) zarządza się, co następuje:

§ 1. W statucie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, stanowiącym załącznik
do zarządzenia Nr 55/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Podlaskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Białymstoku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 128, poz. 1437, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych.";

2) w § 7:

a) uchyla się pkt 7,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich;";

3) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Audytor Wewnętrzny kierujący wieloosobową komórką audytu wewnętrznego.";

4) w § 11:

a) uchyla się pkt 7,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich;";

5) w § 14 w ust. 2 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.",

infoRgrafika

1) Prezes Rady Ministrów Pani Ewa Kopacz w dniu 28.10.2014 r. upoważniła na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 392 z późn.zm.) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) Pana Andrzeja Halickiego Ministra Administracji i Cyfryzacji do zatwierdzania statutów oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich..
2) Zmiany statutu zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Podl. z 2009 r. Nr 219, poz.2489, z 2010 r. Nr 288, poz.3692, z 2011 r. Nr 27, poz. 374, z 2012 r. poz.3642, z 2013 r. poz. 1040, z 2014 r. poz. 191 oraz z 2015r. poz.1946 i poz. 2631.


6) w § 16a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W ramach Wydziału działa Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej koordynujący działania Państwowej Straży Łowieckiej.";

7) uchyla się § 18;

8) § 19 otrzymuje brzmienie:

Do zakresu działania Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

1) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

2) rozwój regionalny - z zastrzeżeniem § 15 pkt 4;

3) sprawy zagraniczne.";

9) w § 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wieloosobowej komórki audytu wewnętrznego należy prowadzenie audytu wewnętrznego
w Urzędzie;".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wojewoda Podlaski


Andrzej Meyerreklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama