Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 11/2015/ES Wójta Gminy Augustów

z dnia 16 września 2015r.

w sprawie zobowiązania się do wykonywania na rzecz Gminy Augustów zadań z zakresu oświaty dotyczących wychowania przedszkolnego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Augustów w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Augustów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe