reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/37/15 Rady Gminy Boćki

z dnia 23 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 193.095zł

- zgodnie z załacznikiem Nr 1 i Nr 2

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 52.300 zł

- zgodnie z załacznikiem Nr 1 i Nr 2

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 112.451 zł

- zgodnie z załacznikiem Nr 2

§ 4. Załącznik Nr 4 "Zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku" do Uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Boćki z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Załącznik Nr 5 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku" do Uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Boćki z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane w 2015 roku" do Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Boćki z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie 15.683.650 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.505.830 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.177.820 zł

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie17.604.693 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 13.506.218 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4.098.475 zł. Dochody budżetowe w kwocie 215.059 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadań "Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie" , "Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki" , " Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec" - przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetu w kwocie 2.136.102 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rzepniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2015 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2015 ROKU


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Gminy Boćki
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama