reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 84/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 30 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) oraz Uchwały Nr 1084/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 marca 2015 r. ustalającej budżet Gminy Płaska na rok 2015, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 26 941,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na zwiększeniu o kwotę 26 941,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonać przeniesień wydatków w ramach działu na kwotę 12 892,50 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 10 087 054,80 zł. w tym:

- bieżące w wysokości 8 334 938,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 1 752 116,72 zł.

2) wydatki ogółem 8 317 054,80 zł w tym:

- bieżące w wysokości 8 160 538,08 zł.;

- majątkowe w wysokości 156 516,72 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

189 963,00

2 170,00

192 133,00

80101

Szkoły podstawowe

150 500,00

2 170,00

152 670,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

2 170,00

2 170,00

852

Pomoc społeczna

353 911,00

24 771,00

378 682,00

85216

Zasiłki stałe

99 305,00

24 771,00

124 076,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

99 305,00

24 771,00

124 076,00

Razem:

9 124 013,92

26 941,00

9 150 954,92

Razem własne dochody, z tego:

9 124 013,92

26 941,00

9 150 954,92

Własne dochody bieżące:

7 371 897,20

26 941,00

7 398 838,20

Własne dochody majątkowe:

1 752 116,72

0,00

1 752 116,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

936 099,88

0,00

936 099,88

Razem:

10 060 113,80

26 941,00

10 087 054,80


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

88 600,00

0,00

88 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

88 600,00

0,00

88 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

500,00

5 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 006,00

- 500,00

14 506,00

710

Działalność usługowa

15 000,00

0,00

15 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

6 000,00

- 650,00

5 350,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

- 650,00

5 350,00

71035

Cmentarze

4 000,00

650,00

4 650,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

650,00

4 650,00

750

Administracja publiczna

1 416 300,00

0,00

1 416 300,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 256 720,00

10 000,00

1 266 720,00

4300

Zakup usług pozostałych

51 000,00

10 000,00

61 000,00

75095

Pozostała działalność

40 580,00

- 10 000,00

30 580,00

4430

Różne opłaty i składki

40 580,00

- 10 000,00

30 580,00

801

Oświata i wychowanie

3 041 598,00

2 170,00

3 043 768,00

80101

Szkoły podstawowe

1 561 055,00

2 712,50

1 563 767,50

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

2 712,50

2 712,50

80113

Dowożenie uczniów do szkół

229 135,00

- 542,50

228 592,50

4270

Zakup usług remontowych

4 000,00

- 542,50

3 457,50

851

Ochrona zdrowia

88 000,00

0,00

88 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85 000,00

0,00

85 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600,00

200,00

800,00

4270

Zakup usług remontowych

7 500,00

- 200,00

7 300,00

852

Pomoc społeczna

646 261,00

24 771,00

671 032,00

85216

Zasiłki stałe

99 305,00

24 771,00

124 076,00

3110

Świadczenia społeczne

99 305,00

24 771,00

124 076,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

459 651,00

0,00

459 651,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

120 230,00

1 000,00

121 230,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 000,00

1 000,00

17 000,00

90002

Gospodarka odpadami

219 750,00

- 1 000,00

218 750,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 750,00

- 1 000,00

3 750,00

Razem:

7 354 013,92

26 941,00

7 380 954,92

Razem własne wydatki, z tego:

7 354 013,92

26 941,00

7 380 954,92

Własne wydatki bieżące:

7 197 497,20

26 941,00

7 224 438,20

Własne wydatki majątkowe:

156 516,72

0,00

156 516,72

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

936 099,88

0,00

936 099,88

Razem:

8 290 113,80

26 941,00

8 317 054,80


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 30 września 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz. 801 o kwotę 2170,00 zł. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania "Książki naszych marzeń";

2) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 24 771,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w dziale 600 kwoty 500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup art. remontowych;

2) przeniesienie w dziale 710 kwoty 650,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na mogiłach gminnych;

3) przeniesienie w dziale 750 kwoty 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

4) zwiększenie dotacji celowej w dz. 801 o kwotę 2170,00 zł. na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania "Książki naszych marzeń";

5) przeniesienie w dziale 851 kwoty 200,00 zł. na zakup nagród w konkursie gminnym;

6) zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 24 771,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

7) przeniesienie w dziale 900 kwoty 1000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup pomp do wymiany w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Siarkiewicz

Menadżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w rozwijaniu sprzedaży i inicjowaniu nowych kierunków rozwoju oraz transformacji biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama