reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/XVII/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz.849 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Łomża:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 696,00 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 7 ton włącznie - 810,00 zł;

c) powyżej 7 ton do 9 ton włącznie - 979,00 zł;

d) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.112,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia - według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.673,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 417,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia - według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 972,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.990,00 zł.

§ 2. Pobór podatku od środków transportowych prowadzony będzie:

1) w Punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Łomży z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łomży,

2) w GETIN NOBLE BANK S.A. na rachunek 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 110/XVII/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dpouszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
(W TONACH)

STAWKA PODATKU NA ROK 2016 W ZŁOTYCH

NIE MNIEJ NIŻ TON

MNIEJ NIŻ TON

OŚ JEZDNA (OSIE JEZDNE) Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB ZAWIESZENIEM UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE

INNY SYSTEM ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

1

2

3

4

Dwie osie

12
13
14
15
18
20

13
14
15
18
20
i więcej

1254
1394
1605
1673
1953
2231

1536
1673
1747
1812
2231
2510

Trzy osie

12
17
19
21
23
25
26

17
19
21
23
25
26
i więcej

1605
1747
1998
2231
2510
2721
2792

1988
2443
2652
2792
2929
3000
3000

Cztery osie i więcej

12
25
27
29
31

25
27
29
31
i więcej

2371
2510
2652
2792
2792

2652
2792
2929
3000
3000

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 110/XVII/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW: CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA, CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA (W TONACH)

STAWKI PODATKU NA ROK 2016 W ZŁOTYCH

NIE MNIEJ NIŻ TON

MNIEJ NIŻ TON

OŚ JEZDNA (OSIE JEZDNE) Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB ZAWIESZENIEM UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE

INNY SYSTEM ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

1

2

3

4

Dwie osie

12
18
25
31
40

18
25
31
40
i więcej

1953
2092
2231
2319
2342

2036
2231
2319
2319
2514

Trzy osie i więcej

12
36
40

36
40
i więcej

2092
2161
2303

2319
2319
3000

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 110/XVII/15
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 października 2015 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW: NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD SILNIKOWY (W TONACH)

STAWKA PODATKU NA ROK 2016 W ZŁOTYCH

NIE MNIEJ NIŻ TON

MNIEJ NIŻ TON

OŚ JEZDNA (OSIE JEZDNE) Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB ZAWIESZENIEM UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE

INNY SYSTEM ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

1

2

3

4

Jedna oś

12
18
25

18
25
i więcej

417
486
557

557
696
837

Dwie osie

12
23
28
33
38

23
28
33
38
i więcej

627
696
795
1103
1491

767
1045
1184
1677
2208

Trzy osie i więcej

12
38

38
i więcej

1045
1224

1288
1664

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Renata Świgońska

Prawnik, Tłumacz Przysięgły J. Angielskiego i J. Niemieckiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama