reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/XVII/15 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie opłaty od posiadania psów, terminów płatności oraz zwolnień na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z poź. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska Łomży:

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) wprowadza się zwolnienia od opłaty od posiadania psów;

4) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości:

1) w budownictwie wielorodzinnym:

- z tytułu posiadania jednego psa - 90,00 zł,

- z tytułu posiadania każdego następnego psa - 90,00 zł,

2) w budownictwie jednorodzinnym:

- z tytułu posiadania jednego psa - 80,00 zł,

- z tytułu posiadania każdego następnego psa - 80,00 zł.

§ 3. Zasady ustalania oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:

1) posiadanie psa wziętego ze schroniska dla zwierząt, przez okres 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, po przedłożeniu zaświadczenia od administratora schroniska;

2) posiadanie psa wysterylizowanego bądź wykastrowanego, przez okres 12 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został poddany zabiegowi, po przedłożeniu zaświadczenia od lekarza weterynarii.

§ 5. Pobór opłaty od posiadania psów prowadzony będzie:

1) w Punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Łomży z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łomży,

2) w Banku GETIN NOBLE BANK S.A. 50 1560 0013 2294 6771 7000 0004.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Bernadeta Krynicka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama