reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/15 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, Dz. U. z 2015r. poz. 528, 774.) Rada Gminy Nowy Dwór uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiazujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -900,00 zł;

2) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) od ciagnika siodłowego lub balastowego o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton do poniżej 12 ton- 1893,80 zł.

4) od ciagnika siodłowego lub balastowego o którym mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) od przyczepy i naczepy o której mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1623,28 zł.

6) od przyczepy i naczepy o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnościa rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

7) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1893,80 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -2394,29 zł.

§ 2. Traci moc uchała Nr VIII/151/ 13 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4239, z dn. 04.12.2013r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45 / 15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45 / 15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45 / 15
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama