reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/133/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 1137, poz. 951, poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r. poz. 312, poz. 486, poz. 529, poz. 768, poz. 822, z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, poz. 933, poz. 1045, poz. 1335, poz. 1326, poz. 1359) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdów w trybie art. 130a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, opłat za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 2a tejże ustawy.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

1) rower lub motorower - 111 zł,

2) motocykl - 219 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 480 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 599 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 848 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1.250 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1.521 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za jedną dobę przechowywania pojazdu:

1) rower lub motorower - 19 zł,

2) motocykl - 26 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 39 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 51 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 73 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 197 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 4. 1. Ustala się następujące wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

1) dojazd do miejsca usunięcia:

a) pojazdu silnikowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 55 zł,

b) pojazdu silnikowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t - 110 zł,

2) dojazd i załadowanie pojazdu:

a) roweru lub motoroweru - 55 zł,

b) motocykla - 55 zł,

c) pojazdu silnikowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 170 zł,

d) pojazdu silnikowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 280 zł,

e) pojazdu silnikowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 280 zł,

f) pojazdu silnikowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 600 zł,

g) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 600 zł,

3) naliczenie kosztów następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/481/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku..

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama