reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/89/15 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie ustalenia wysokosci opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 r

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, poz. 991, poz. 1446, poz. 1611, z 2014 r. poz. 486, poz. 529, poz. 768, z 2015 r. poz. 211, poz. 541, poz. 591, i poz. 1326) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu w trybie art. 130a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wysokość opłat za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

1) rower lub motorower - 111 zł.

2) motocykl - 219 zł.

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 480 zł.

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 599 zł.

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t - 848 zł.

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1250 zł.

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1521 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za jedną dobę przechowywania pojazdu:

1) rower lub motorower - 18zł.

2) motocykl - 25zł.

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 38 zł.

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 50 zł.

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t - 72 zł.

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł.

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 197 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 4. Koszty powstałe na skutek wszczęcia procedury usunięcia pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia ustala się w wysokości 50 % opłaty za usunięcie pojazdu ustalonej w § 2 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/254/14 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. 2014, poz. 3609).

§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Lech Jan Michalak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama