reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 30 października 2015r.

o zmianie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1381; zmiany z 2014 r. poz. 40, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; zmiany z 2013 r. poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, poz. 35; zmiany z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1171, poz. 1644; zmiany z 2015 r. poz. 211) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1535), wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Augustynowicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2015 r. do Urzędu Miejskiego w Tykocinie wpłynęła rezygnacja Pana Mirosława Wołpiuka z funkcji sołtysa sołectwa Broniszewo.

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Miejskiej w Tykocinie projektu uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama