reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XII/61/15 Rady Miasta Siemiatycze z 2 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2362), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XIII/70/15 Rady Miasta Siemiatycze z 26 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2738).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr XIII/70/15 Rady Miasta Siemiatycze z 26 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 2738), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miasta Siemiatycze
z 28 października 2015 r.

Uchwała Nr XII/61/15
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 , z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122), Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczają z dołu na rzecz miasta Siemiatycze w okresach do 31 marca za pierwszy kwartał, do 30 czerwca za drugi kwartał, do 30 września za trzeci kwartał, do 30 grudnia za czwarty kwartał.

§ 2. [1]) Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siemiatycze lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXII/153/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3586).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XIII/70/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2738).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama