reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/44/15 Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r, poz. 594, 645 i 1318, z 2014r., poz. 379 i 1072, z 2015r., poz. 1045) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r., poz. 849, z 2015r, poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045 i poz. 1283 ) uchwala się , co następuje :

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Poświętne :

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 528,00zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 828,00zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 888,00zł,

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

732

1.428

13

14

744

1.584

14

15

756

1.596

15

768

1.608

Trzy osie

12

17

1.260

1.440

17

19

1.272

1.452

19

21

1.284

1.464

21

23

1.296

1.992

23

25

1.308

2.004

25

1.320

2.016

Cztery osie i więcej

12

25

1.620

1.728

25

27

1.728

2.136

27

29

2.096

2.148

29

31

2.100

2.688

31

2.112

2.700

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.296,00zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.776

2.136

18

25

1.788

2.148

25

31

1.800

2.160

31

1.812

2.172

Trzy osie i więcej

12

40

2.136

2.184

40

2.184

2.820

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.056,00zł,

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1.056

1.068

18

25

1.068

1.080

25

1.080

1.092

Dwie osie

12

28

1.056

1.584

28

33

1.104

1.608

33

38

1.656

1.644

38

1.488

2.148

Trzy osie i więcej

12

38

1.296

1.632

38

1.824

2.040

7) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.918,50zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2.425,51zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/207/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014r, poz. 3556 ).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama