reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/52/15 Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szumowo

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 2013 r. poz. 1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z dołu co kwartał w następujący sposób: do dnia 15 marca, do dnia 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia każdego roku.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Szumowo w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej; w obrocie bezgotówkowym - obciążenie rachunku bankowego, rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu albo gotówką u wyznaczonego inkasenta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/131/13 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1785).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Elżbieta Szymańska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama