reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/42/15 Rady Miasta Brańsk

z dnia 3 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015 r. poz.1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2014 r. poz.849, z 2015r. poz.528, poz.699, poz.774, poz.1045, poz.1283) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta Brańsk:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 704 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 990 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.380 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1.596 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.730 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.836 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.030 zł,

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.718 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.752 zł,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXII/204 Rady Miasta Brańsk z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Podl.poz.3714).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Ryszard Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Miasta Brańsk
z dnia 3 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.132

1.198

13

14

1.198

1.342

14

15

1.342

1.614

15

1.648

1.706

Trzy osie

12

17

1.964

2.056

17

19

2.032

2.200

19

21

2.132

2.400

21

23

2.262

2.530

23

25

2.400

2.530

25

2.530

2.530

Cztery osie i więcej

12

25

2.530

2.670

25

27

2.670

2.858

27

29

2.726

3.062

29

31

2.726

3.100

31

2.726

3.100


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Miasta Brańsk
z dnia 3 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART.8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.262

1.464

18

25

1.596

1.890

25

31

2.076

2.332

31

2.076

2.396

Trzy osie i więcej

12

40

2.358

2.396

40

2.358

3.100


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/42/15
Rady Miasta Brańsk
z dnia 3 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART.8 PKT.6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa /przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

798

902

18

25

996

996

25

1.262

1.394

Dwie osie

12

28

1.524

1.564

28

33

1.524

1.586

33

38

1.524

1.720

38

1.524

2.262

Trzy osie i więcej

12

38

1.262

1.720

38

1.262

2.262

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kaliciak

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama