reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/56/15 Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie stawki opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) oraz Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2008 r. Nr 300, poz. 3067) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Nowinka:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

3) Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Uchwały Nr XVI/97/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości,w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2008 r. Nr 300, poz. 3067).

§ 3. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł z każdą rozpoczętą dobę pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 i osób niepełnosprawnych opłata wynosi 1,00 zł.

§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Wykaz inkasentów określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 7. Pobraną opłatę miejscową inkasenci odprowadzają na rachunek bankowy Gminy Nowinka do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym pobrano opłatę.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Traci moc Uchwała NR XVIII/117/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2013 r. poz. 115. poz. 2883, z 2015 r. poz. 2295)

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Paszkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII/56/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 października 2015 r.

Wykaz inkasentów pobierających opłatę miejscową na terenie Gminy Nowinka

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Miejscowość, w której pobierana jest opłata miejscowa

1

Frąckiewicz Lech

Augustów

Ostry Róg

2

Rowińska Edyta

Strękowizna

Strękowizna

3

Chilmon Jan

Strękowizna

Strękowizna

4

Babkowski Adam

Strękowizna

Strękowizna

5

Przełomski Stanisław

Bryzgiel

Bryzgiel

6

Motybel Marek

Danowskie

Danowskie

7

Molawko Jan

Augustów

Klonownica

8

Dzienis Wioletta

Ateny

Ateny

9

Słowikowska-Statkiewicz Lidia

Danowskie

Danowskie

10

Kulbacki Dariusz

Bryzgiel

Bryzgiel

11

Kotowska Renata

Danowskie

Danowskie

12

Kulbacki Jarosław

Bryzgiel

Bryzgiel

13

Kulbacka Krystyna

Bryzgiel

Bryzgiel

14

Skowroński Radosław

Augustów

Danowskie, Goła Zośka

15

Więcko Barbara

Augustów

Ateny

16

Kamińska-Kędra Marta

Bakaniuk

Bryzgiel

17

Marcińczyk Katarzyna

Białystok

Bryzgiel

18

Korzun Bogusław

Ateny

Ateny

19

Sobolewska Anna

Augustów

Strękowizna

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama