reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Białowieża

z dnia 3 listopada 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białowieża

Na podstawie art. 18 ust . 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4. art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 t.j. ) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1440 t.j.) Rada Gminy Białowieża uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białowieża, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Zamojski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/15
Rady Gminy Białowieża
z dnia 3 listopada 2015 r.

Lp.

Nazwa przystanku

Ulica

Jednostronny

Dwustronny

Wiata

1

Leśna

108623B

x

-

-

2

Wojciechówka

108637B

x

-

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/15
Rady Gminy Białowieża
z dnia 3 listopada 2015 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA BIAŁOWIEŻA

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy uzyskali zgodę właściciela lub zarządzającego na korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1 wydaje Wójt Gminy Białowieża na pisemny wniosek operatora lub przewoźnika złożony w Urzędzie Gminy Białowieża.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób;

2) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów oraz długości linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie gminy Białowieża;

3) mapę z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy Białowieża;

4) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw i lokalizacji;

5) w przypadku linii rozpoczynającej lub kończącej się na terenie gminy Białowieża - miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

§ 2. Przewoźnicy oraz operatorzy, o których mowa w § 1 ust. 1, zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) zatrzymywania się na przystankach komunikacyjnych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym;

2) ograniczenie czasu zatrzymywania się pojazdów na przystankach komunikacyjnych przelotowych do czasu zapewniającego wsiadanie, wysiadanie pasażerów oraz inkasowania należności;

3) wykonywanie usług przewozowych zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy.

§ 3. Ustala się następujące warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1) przewoźnicy i operatorzy, o których mowa w § 1 ust. 1 maja prawo zatrzymywać się na przystankach komunikacyjnych w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania oraz inkasowania należności;

2) zabrania się zatrzymywania innych pojazdów na przystankach komunikacyjnych w innym celu niż opisany w pkt. 1, w szczególności oczekiwania na pasażera;

3) dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca postojowe;

4) zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody właściciela rozmieszczania plakatów, ogłoszeń, rozkładów jazdy oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz.

§ 4. 1. W przypadku prowadzenia robót drogowych, usuwania awarii, organizacji i innych sytuacji wymuszających zmiany tras linii komunikacyjnych Urząd Gminy Białowieża może ustanowić tymczasowe przystanki komunikacyjne dla przewoźników i operatorów.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, stosuje się odpowiednio.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama