reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8.42.2015 Rady Gminy Czyże

z dnia 6 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Czyże:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Czyże wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Czyże w wysokości 758,47 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) samochodu osobowego , straganu,stołu - 20,00 zł

2) innych samochodów, przyczep, naczep - 30,00 zl

3) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 10,00 zł

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek właściwej gminy z zastrzeżeniem § 6.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom wsi oraz Pani Ninie Kościuczuk - inspektor Urzędu Gminy.

3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminy Czyże.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 23.115.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie opłaty targowej, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 1338 z dnia 1 marca 2013r., zmieniona uchwałą Nr 24.126.2013 Rady Gminy Czyże z dnia 29 marca 2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z 2013 r. poz. 1710 z dnia 2 kwietnia 2013.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


Krystyna Gawryluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Beczkalska

aplikant radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama