reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/68/2015 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528 i 774) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Krasnopol:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie -600,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 800,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 900,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

900,00

1200,00

13

14

1000,00

1300,00

14

15

1100,00

1400,00

15

1200,00

1600,00

Trzy osie

12

17

800,00

1200,00

17

19

900,00

1300,00

19

21

1000,00

1400,00

21

23

1100,00

1600,00

23

25

1200,00

2000,00

25

1300,00

2300,00


Cztery osie i więcej

12

25

1000,00

1400,00

25

27

1200,00

1600,00

27

29

1400,00

1800,00

29

31

1700,00

2400,00

31

2000,00

2600,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do poniżej 12 ton - 1.300,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1300,00

1600,00

18

25

1400,00

1700,00

25

31

1500,00

1800,00

31

1600,00

1900,00

Trzy osie i więcej

12

40

2000,00

2300,00

40

2300,00

3100,00

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 700,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

500,00

700,00

18

25

600,00

800,00

25

700,00

900,00

Dwie osie

12

28

1000,00

1300,00

28

33

1100,00

1400,00

33

38

1200,00

1500,00

38

1300,00

1600,00

Trzy osie i więcej

12

38

1200,00

2000,00

38

1500,00

2300,00

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.000,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.200,00 zł.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XL/287/2014 Rady Gminy w Krasnopolu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3905).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Piotr Korsakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama