reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072; z 2015r. poz. 1045) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz.238, poz. 532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przenosi się plan wydatków w kwocie 25.000,00zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wyniesie:

1) plan dochodów wynosi 15.636.623,94zł, w tym:

a) bieżące - 15.007.266,94zł

b) majątkowe - 629.357,00zł

2) plan wydatków wynosi 15.211.623,94zł, w tym:

a) bieżące - 14.282.822,94zł

b) majątkowe - 928.801,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Gałązka


Załącznik do Uchwały Nr IX/71/2015
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2015r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

750

Administracja publiczna

przed zmianą

2310542

2310542

2151622

1266772

884850

0

158920

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

25000

25000

10000

0

10000

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

2335542

2335542

2161622

1266772

894850

0

173920

0

0

0

0

0

0

0

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

przed zmianą

1312193

1312193

1311193

1126872

184321

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1322193

1322193

1321193

1126872

194321

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

45000

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

55000

55000

55000

0

55000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75095

Pozostała działalność

przed zmianą

727349

727349

685229

20000

665229

0

42120

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

15000

15000

0

0

0

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

742349

742349

685229

20000

665229

0

57120

0

0

0

0

0

0

0

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

przed zmianą

42120

42120

0

0

0

0

42120

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

15000

15000

0

0

0

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

57120

57120

0

0

0

0

57120

0

0

0

0

0

0

0

757

Obsługa długu publicznego

przed zmianą

255000

255000

0

0

0

0

0

0

11000

244000

0

0

0

0

zmniejszenie

-25000

-25000

0

0

0

0

0

0

0

-25000

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

230000

230000

0

0

0

0

0

0

11000

219000

0

0

0

0

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

przed zmianą

244000

244000

0

0

0

0

0

0

0

244000

0

0

0

0

zmniejszenie

-25000

-25000

0

0

0

0

0

0

0

-25000

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

219000

219000

0

0

0

0

0

0

0

219000

0

0

0

0

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

przed zmianą

244000

244000

0

0

0

0

0

0

0

244000

0

0

0

0

zmniejszenie

-25000

-25000

0

0

0

0

0

0

0

-25000

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

219000

219000

0

0

0

0

0

0

0

219000

0

0

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

13295295

12366494

10166812

6880535

3286277

511500

1096876

336306

11000

244000

928801

928801

111816

0

zmniejszenie

-25000

-25000

0

0

0

0

0

0

0

-25000

0

0

0

0

zwiększenie

25000

25000

10000

0

10000

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

13295295

12366494

10176812

6880535

3296277

511500

1111876

336306

11000

219000

928801

928801

111816

0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Wydatki razem:

przed zmianą

1916328,94

1916328,94

532456,94

91322,35

441134,59

0

1383872

0

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

1916328,94

1916328,94

532456,94

91322,35

441134,59

0

1383872

0

0

0

0

0

0

0

Przewodniczący Rady


Jarosław Gałązka

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama