reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/80/15 Rady Gminy Wyszki

z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Wyszki:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 564,00 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 940,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1130,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 1236,00 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1276,00 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1316,00 zł;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1128,00 zł;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsc - 1316,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc - 1665,00 zł;

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2009 i nowszych określa się w wysokości:

1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1:

a) lit a - 514,00 zł;

b) lit b - 890,00 zł;

c) lit c - 1080,00 zł;

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

a) lit a - 1186,00 zł;

b) lit b - 1226,00 zł;

c) lit c - 1266,00 zł;

3) dla środków transportowych , o których mowa w ust. 1 pkt 5 - 1078,00 zł;

4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7:

a) lit a- 1266,00 zł;

b) lit b - 1615,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVIII/341/14 Rady Gminy Wyszki z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 3646).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Arkadiusz Krasowski


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/80/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 2 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

900,00

1200,00

13

14

950,00

1300,00

14

15

1000,00

1400,00

15

1050,00

1500,00

Trzy osie

12

17

1100,00

1500,00

17

19

1150,00

1550,00

19

21

1200,00

1600,00

21

23

1300,00

1650,00

23

25

1400,00

1700,00

25

1500,00

1750,00

Cztery osie i więcej

12

25

1600,00

2000,00

25

27

1700,00

2050,00

27

29

1800,00

2100,00

29

31

1900,00

2500,00

31

2000,00

2600,00


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/80/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 4 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1000,00

1200,00

18

25

1400,00

1500,00

25

31

1500,00

1600,00

31

1600,00

2200,00

Trzy osie i więcej

12

40

1600,00

2000,00

40

1800,00

2700,00


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/80/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH
W ART. 8 PKT 6 USTAWY

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

600,00

700,00

18

25

700,00

800,00

25

800,00

900,00

Dwie osie

12

28

800,00

800,00

28

33

900,00

1000,00

33

38

1000,00

1400,00

38

1200,00

1800,00

Trzy osie i więcej

12

38

1000,00

1700,00

38

1100,00

1800,00


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama