reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/55/15 Rady Gminy Krypno

z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rady Gminy Krypno:

1) wprowadza się opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Krypno wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Krypno w nastepującej wysokości:

1) przy drobnej sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, wózka ręcznego - 3,00 zł.;

2) przy sprzedaży ze stanowiska o powierzchni do 2 m2 7,00 zł.;

3) przy sprzedaży ze stanowiska od 2 m2 do 4 m2 13,00 zł.;

4) przy sprzedaży ze stanowiska powyżej 4 m2 20,00 zł.;

5) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy - 15,00 zł.

2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

3. Opłata targowa jest pobierana w dniu dokonywania sprzedaży.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Roberta Glinko.

3. Inkasent zobowiązany jest wpłacać zainkasowane kwoty opłaty targowej do kasy Urzędu Gminy raz w miesiącu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, a w przpadku gdy dzień ten jest dniem wolnym od pracy, w pierwszym dniu roboczym nastepującym po dniu wolnym od pracy.

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 50% zainkasowanych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/147/09 Rady Gminy Krypno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej zmieniona uchwałą Nr XXXV/187/10 Rady Gminy Krypno z dnia 29 czerwca 2010 r., uchwałą Nr XXXVIII/196/10 Rady Gminy Krypno z dnia 12 listopada 2010 r. oraz uchwałą Nr XIII/71/2012 Rady Gminy Krypno z dnia 29 lutego 2012 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama