reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/43/15 Rady Gminy Dziadkowice

z dnia 16 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Dziadkowice

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych -4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni

d) od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni;"

2. od budynków lub ich części:

a/ mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,00 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym - 7,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności

leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł. od 1 m2

powierzchni użytkowej,

e/ pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizację pożytku publicznego - 7,36 zł. od 1 m2 powierzchni

użytkowej

3/ od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o

podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady


Teresa Wasilewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama