Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.143.2015.AK Wojewody Podlaskiego

z dnia 26 listopada 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XV/126/15 z dnia 26 października 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe