Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.147.2015.AK Wojewody Podlaskiego

z dnia 26 listopada 2015r.

stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Płaska nr X/72/15 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Płaska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe