reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/66/15 Rady Gminy Nowe Piekuty

z dnia 20 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) i art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Nowe Piekuty

1) od samochodu ciężarowego o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie -536zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 788 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1.082 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:

- o liczbie osi - dwie - 756 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.281 zł

- o liczbie osi 4 i więcej - 1.334 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 tony:

- o liczbie osi dwie - 788 zł

- o liczbie osi trzy - 1.281 zł

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.880 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton;

- o liczbie osi dwie - 851 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.449 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.090 zł

-

3) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:

- o liczbie osi - dwie - 1.575 zł

- o liczbie osi - trzy - 1.985 zł

- o liczbie osi cztery i więcej - 1.691 zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniej niż 31 tony:

- o liczbie osi dwie - 1.628 zł

- o liczbie osi - trzy -2.090 zł

- o liczbie osi cztery i więcej - 2.835 zł

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- o liczbie osi dwie - 1.628 zł

- o liczbie osi - trzy - 2.090 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.909 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zaspołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton -662 zł

b) równej i większej niż 5,5 ton i poniżej 9 ton - 704 zł

c) równej i większej niż 9 ton i poniżej 12 ton - 935 zł

5) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton:

- o liczbie osi dwie -1.775 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.575 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton włącznie:

- o liczbie osi dwie - 1.775 zł

- o liczbie osi trzy i więcej -1.575 zł

c) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi dwie -1.859 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 2.163 zł

6) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton:

- o liczbie osi dwie - 1.155 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 2.121 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton, do 36 ton włącznie :

- o liczbie osi dwie - 2.396 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 2.216 zł

c) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi dwie - 2.436 zł

- o liczbie osi trzy i więcej- 3.087 zł

7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łąćznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych z dzialalnoscią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). -578 zł

8) od przyczep i naczep, o których mowa a art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włacznie:

- o liczbie osi jedna -704 zł

- o liczbie osi dwie - 1.071 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 851 zł

b) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi jedna - 1.040 zł

- o liczbie osi dwie - 1.628 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.187 zł

9) od przyczep i naczep o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego):

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włacznie:

- o liczbie osi jedna - 809 zł

- o liczbie osi dwie - 1.628 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.187 zł

b) wyższej niż 36 ton:

- o liczbie osi - jedna - 1.449 zł

- o liczbie osi - dwie - 2.132 zł

- o liczbie osi trzy i więcej - 1.617 zł

10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 935 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.281 zł

2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2012 i nowszych i wyposażonych w katalizator spalin określa się w wysokości:

1) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1:

- lit. a) - 410 zł

- lit b) - 662 zł

- lit. c) - 924 zł

2) od środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 4:

- lit. a) - 536 zł

- lit. b) - 578 zł

- lit. c) - 851 zł

3) od srodków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 7 - 452 zł

4) od środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 10:

- lit. a) - 809 zł

- lit. b) - 1.166 zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/58/11 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od srodków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniam 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Radziszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama