reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8.56.2015 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 )art.15 ust.1 , art. 19 ust.1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849, Dz.U. z 2015r. poz. 774, poz. 1045 oraz poz. 1283) - Rada Gminy Dubicze Cerkiewne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży na targowisku i wszelkich innych miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu w wysokości - 250,00zł od każdego stoiska.

2. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących handel w miejscach określonych w ust. 1.

3. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

§ 2. 1. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana:

1) w pasach drogowych przy cmentarzach, kościołach następujących artykułów: zniczy, kwiatów i drobnych akcesorii i galanterii spożywczej i zabawkarskiej.

2) przed sklepami przez przedsiębiorców posiadających tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

§ 3. Inkasentem upoważnionym do pobierania opłaty targowej jest osoba wyznaczona przez kierownika urzędu.

§ 4. 1. Wpływy z opłaty targowej stanowią 100% dochodów własnych Gminy.

2. Wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej ustala się w wysokości 2% od wpływów należnych gminie .

3. Pokwitowanie pobranej opłaty targowej wydaje inkasent wyłącznie na blankietach ścisłego zarachowania zaewidencjonowanych w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne.

4. Kwoty z tytułu pobranych opłat inkasenci zobowiązani są wpłacić na konto Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne w następnym dniu roboczym następującym po dniu w którym opłata targowa była zainkasowana.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy Dubicze Cerkiewne Nr XI/49/07 z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jerzy Karpiuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama