reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/48/15 Rady Gminy Grodzisk

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz.1777, poz.1890) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1296, poz. 1311) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Grodzisk:

1) wprowadza opłatę targową;

2) określa wysokość stawek opłaty targowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Grodzisk wprowadza się opłatę targową.

§ 3. 1. Wysokość stawki dziennej opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na terenie Gminy Grodzisk wynosi:

1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, straganu, stołu - 6 zł,

2) przy sprzedaży z innych samochodów, przyczep, naczep - 6 zł,

3) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 5 zł,

4) w pozostałych przypadkach - 5 zł.

2. W czasie trwania okolicznościowych imprez gminnych takich jak "Dni Grodziska" itp. opłata targowa wynosi:

1) przy sprzedaży z samochodu osobowego, straganu, stołu - 50 zł,

2) w pozostałych przypadkach - 30 zł.

§ 4. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 5. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 6. 1. Opłata targowa wnoszona jest:

1) w formie inkasa, na podstawie biletu opłaty targowej opatrzonego numerem ścisłego zarachowania i pieczęcią Urzędu Gminy w Grodzisku,

2) na konto bankowe Urzędu Gminy w Grodzisku,

2. Inkasentami opłaty targowej będą pracownicy Urzędu Gminy :

1) Leszek Zaremba - pracownik Urzędu Gminy zatrudniony w Referacie Administracyjno-Gospodarczym,

2) Grzegorz Zimin - pracownik Urzędu Gminy zatrudniony w Referacie Administracyjno-Gospodarczym,

3. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Grodzisku pobierają opłaty targowe w ramach obowiązków pracowniczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr II/16/02 Rady Gminy Grodzisk z dnia 10 grudnia 2002 w sprawie ustalenia opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 82, poz. 1865).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Izabela Nowak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama