reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) , art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Nurzec-Stacja:

1) Od gruntów:

a) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania z ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,80 zł,

b) Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c) Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,45 zł.

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 od 1 m2 powierzchni.

2) Od budynków lub ich części:

a) Mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,70 zł,

b) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 17,00 zł,

c) Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł,

d) Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,63 zł,

e) Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 5,60 zł, z wyjątkiem budynków lub ich części o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 /budynek lub jego część/ od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,66 zł.

3) Od budowli:

a) Służących do poboru, uzdatniania i dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków - 0,5% ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

b) Pozostałych 2% ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust, 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/237/2014 Rady Gminy Nurzec - Stacja z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3580).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama