Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 27 stycznia 2009 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz (WiMAX) na obszarze przetargowym 20.1., zawarte pomiędzy: Miastem Białystok a Gminą Gródek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe