reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.51.2015 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na obszarze Gminy Szudziałopwo.

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 10,00 zł od każdego sprzedawcy niezależnie od sposobu prowadzenia sprzedaży.

§ 3. 1. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

2. Opłatę targową pobiera inkasent bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

3. Inkasent wydaje sprzedającemu dowód wniesienia opłaty targowej na urzędowym formularzu wystawionym przez Urząd Gminy.

§ 4. 1. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów wsi, na terenie których sprzedaż jest prowadzona.

2. Inkasent rozlicza się z pobranych opłat za okresy miesięczne w Urzędzie Gminy do dnia 5 następnego miesiąca.

3. Wynagrodzenie inkasentów wynosi 50% pobranych opłat targowych i wypłacane jest w okresach kwartalnych do dnia 15 miesiąca następującego po upływie kwartału.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/148/05 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r Nr 246 poz. 2731).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA


Elżbieta Irena Kędyś

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

LingoLab.pl

Internetowa Szkoła Językowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama